Liên hệ chúng tôi

Người liên hệ : Julia

Số điện thoại : 86-18037871307

WhatsApp : +8618037871307

Free call
QC Hồ sơ

Kiểm tra sản phẩm

HENAN DINGLI POWER EQUIPMENT CO.,LTD. kiểm soát chất lượng 0

Chứng chỉ chất lượng

HENAN DINGLI POWER EQUIPMENT CO.,LTD. kiểm soát chất lượng 1

 

HENAN DINGLI POWER EQUIPMENT CO.,LTD. kiểm soát chất lượng 2

HENAN DINGLI POWER EQUIPMENT CO.,LTD. kiểm soát chất lượng 3

 

Quy trình kiểm soát chất lượng

HENAN DINGLI POWER EQUIPMENT CO.,LTD. kiểm soát chất lượng 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • HENAN DINGLI POWER EQUIPMENT CO.,LTD.
  Tiêu chuẩn: ISO 9001:2015
  Số: 00217Q22715R1M
  ngày phát hành: 2018-07-06
  Ngày hết hạn: 2020-06-14
  Phạm vi/phạm vi: Manufacture of 1000kV and below transmission steel tube tower. 750kV and below steel substation structure support, 750k V and below transmission line iron tower, 220kV and belowtransmission steel tube pole, communication tower, circular concrete pole, iron
  cấp bởi: CHINA QUALITY MARK CERTIFICATION GROUP
 • HENAN DINGLI POWER EQUIPMENT CO.,LTD.
  Tiêu chuẩn: ISO 14001:2015
  Số: 00217E31308R1M
  ngày phát hành: 2018-07-06
  Ngày hết hạn: 2021-09-14
  Phạm vi/phạm vi: Manufacture of 1000kV and below transmission steel tube tower. 750kV and below steel substation structure support, 750k V and below transmission line iron tower, 220kV and belowtransmission steel tube pole, communication tower, circular concrete pole, iron
  cấp bởi: CHINA QUALITY MARK CERTIFICATION GROUP
 • HENAN DINGLI POWER EQUIPMENT CO.,LTD.
  Tiêu chuẩn: OHSAS 18001:2007
  Số: CN-00217S11142R1M
  ngày phát hành: 2017-06-13
  Ngày hết hạn: 2020-06-13
  Phạm vi/phạm vi: Manufacture of 1000kV and below transmission steel tube tower. 750kV and below steel substation structure support, 750k V and below transmission line iron tower, 220kV and belowtransmission steel tube pole, communication tower, circular concrete pole, iron
  cấp bởi: CHINA QUALITY MARK CERTIFICATION GROUP
 • HENAN DINGLI POWER EQUIPMENT CO.,LTD.
  Tiêu chuẩn: Quality Certificate
  Số: 491
  ngày phát hành: 2018-02-21
  Ngày hết hạn: 2021-02-20
  Phạm vi/phạm vi: All steel structure
  cấp bởi: ONAC
 • HENAN DINGLI POWER EQUIPMENT CO.,LTD.
  Tiêu chuẩn: Costa Rica tower material standard certification
  Số:
  ngày phát hành:
  Ngày hết hạn:
  Phạm vi/phạm vi:
  cấp bởi:
 • HENAN DINGLI POWER EQUIPMENT CO.,LTD.
  Tiêu chuẩn: Chile nch203 standard certification
  Số:
  ngày phát hành:
  Ngày hết hạn:
  Phạm vi/phạm vi:
  cấp bởi:
Hãy liên lạc với chúng tôi

Nhập tin nhắn của bạn

julia@hndlpe.com
+8618037871307
86-18037871307
86-18037871307